Brandafsluiters

Uit BulkWiki
Share/Save/Bookmark
Ga naar: navigatie, zoeken

Stel een vraag over brandafsluiters op BulkForum
Stel een vraag over brandafsluiters op BulkForum


Brandafsluiter in kanaal

Een brandafsluiter is geschikt voor plaatsing in aspiratie of productvoerend leidingwerk door een vrije doorlaat. Hiermee onderscheiden brandafsluiters zich ten opzichte van de brandkleppen voor klimaatbeheersing.


Inhoud

Toepassingen

Het verschil ligt hem in het toepassingsgebied, het doel van de brandafsluiter. De brandafsluiter Firesafe wordt gezien als een component welke de brandwerendheid van wanden en vloeren intact laat bij doorvoeringen van pneumatisch producttransport. Een belangrijk verschil ten op zichte van de brandschuiven Firebreak is o.a. dat de brandafsluiter Firesafe rookwerend is en in veel denkbare situaties kan worden toegepast. Denkt u hierbij aan recyclingsinstallaties waarbij zich ook gloeiende deeltjes tussen het product kunnen bevinden of pneumatisch transport van makkelijk ontbrandbaar materiaal. De Firebreak serie wordt veelal middels een smeltlood geactiveerd en is voor eenvoudigere toepassingen geschikt.


Firebreak

Brandafsluiter Firesbreak

Deze schuifafsluiter heeft een voor circa 95% vrije doorlaat daar het schuifblad zelf buiten het buisgedeelte gepositioneerd is. Hierdoor blijft de schuif, met isolatiemateriaal van 50mm dik, altijd in goede staat. Dit in tegenstelling tot de meeste kleppen welke in de luchtstroom gepositioneerd zijn en aan slijtage onderhevig zijn. De Firebreak wordt toegepast in de onderstaande systemen:

De Firebreak is verkrijgbaar voor horizontale of verticale toepassingen.


Firesafe

Brandafsluiter Firesafe

Bij het door een brandwerende muur of vloer installeren van leidingwerk is het zeer belangrijk dat de bouwvoorschriften in acht genomen worden. De Firesafe brandafsluiter zorgt voor waarborging van de veiligheid en deze is op een makkelijke manier in het leidingwerk in te bouwen. Er zijn verschillende opties mogelijk om de brandafsluiter op uw proces af te stemmen.

Werking

Bij stilstand van het pneumatisch transport en/of afzuiginstallaties is de brandafsluiter gesloten. Voor de inbedrijfname wordt de brandafsluiter middels een Fail Safe aandrijvingen geopend.In het geval van een melding door rookmelders, temperatuurmeters, vonkdetectie etc. sluiten de brandafsluiters in max. 10 seconden stroomloos door opgeslagen veerkracht van Fail Safe aandrijvingen. Dit gebeurt ook bij stroomuitval of een alarmdrukknop. Door een werkelijk inslaande brand wordt een thermoblok geactiveerd wat zorgt voor een complete afsluiting gedurende 90 minuten.De brandafsluiter wordt toegepast in de onderstaande systemen:


Normen

Het kan zijn dat u dit soort componenten zoekt vanuit een bepaald voorschrift. Vaak is er verwarring met componenten zoals die in ventilatiesystemen worden ingebouwd bij bijvoorbeeld ziekenhuizen en (openbare) gebouwen. Dit betreft dan:

  • NEN 6069 : Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het classificeren daarvan.
  • NEN 6077 : Experimentele bepaling van de brandwerendheid van ventilatiekanalen voorzien van brandkleppen.

Voor actieve brandschuiven gelden bovengenoemde normen niet en is van toepassing: EN 1366-2 : Bepaling van de brandwerendheid van installaties – deel 2: Brandkleppen